Barrique        
           
M21 2011er Deidesheimer Hofstück     
    Regent Rotwein trocken    0,75 l
M22 2015er Kallstadter Kobnert    
    Dornfelder Rotwein trocken    0,75 l
M23 2011er Pfalz      
    Cabernet Sauvignon u. Merlot trocken 0,75 l
M24 2014er Deidesheimer Hofstück    
    Spätburgunder Rotwein trocken   0,75 l
M25 2015er Deidesheimer Kieselberg    
    Cabernet Cubin Rotwein trocken   0,75 l